Brandwerend

Wat is brandwerend?

Een brandwerende safe is gebouwd om de inhoud gedurende een bepaalde tijd te
beschermen tegen de gevolgen van brand. Niet alle informatie kan op dezelfde manier
opgeborgen worden, er is een verschil tussen papier en datadragers. De beschermingsfactor
wordt altijd uitgedrukt in tijd (30-60-120 minuten). Deze tijden geven aan hoelang een kast
zich in de vuurhaard mag bevinden voordat in de kast de kritische temperatuur bereikt
wordt. Tevens wordt aangegeven of het om een safe voor papier of diskettes en andere
datadragers gaat.